Fotograf i Stockholm fotograferar Fjällbackamorden

Fotograf Andreas Varro, Stockholm & Örebro, fotograferar till filmerna Fjällbackamorden uppdrag av City Rain Design åt slutkund Nordisk Film och Tre Vänner.

Uppdragsgivare: City Rain design
Slutkund: Nordisk Film / Tre Vänner
AD & Grafisk formgivning: Marcell Bandicksson, City Rain Design
Foto: It’s Varro photography